Projekty

V portfóliu Proxenty sa aktuálne nachádza jedenásť projektov v rôznom štádiu realizácie. Ich celková trhová hodnota prevyšuje 120 miliónov eur. Pri budovaní projektového portfólia uplatňujeme zásady diverzifikácie a finančné prostriedky alokujeme do viacerých projektov v rôznych sektoroch a lokalitách.

 

Developerské projekty

Pri výbere developerských projektov je našou prioritou lokalita. Doteraz sme sa orientovali hlavne na Bratislavu a Nitru, pričom ťažisko svojich aktivít smerujeme do centier týchto miest. V rámci developerských projektov, ktoré sa už ukončili alebo sa práve realizujú, prinášame na Slovensko okrem administratívnych a obchodných priestorov aj viac ako 1000 bytov. V budúcnosti chceme v prípade priaznivého vývoja realitného trhu tento počet navyšovať a v developerských aktivitách pokračovať aj ďalšími projektmi.

 

Nájomné realitné projekty

V roku 2017 sme začali do svojho portfólia systematicky zaraďovať aj lukratívne nájomné nehnuteľnosti produkujúce pravidelný výnos, akými sú nákupné centrá, administratívne budovy alebo priemyselné parky. Pri tejto aktivite sa nebudeme obmedzovať len na slovenský trh, naopak, vidíme tu príležitosť na ďalšiu diverzifikáciu portfólia z hľadiska lokality.

 

Potravinárska výroba

Budujeme vlastné výrobné podniky v oblasti potravinárstva, pričom ťažíme z vysokej odbornosti svojho potravinárskeho tímu. Prioritami sú pre nás kvalitná technológia, orientácia na vedu a výskum a v neposlednom rade výber správnych lokalít na rozbehnutie potravinárskej výroby – momentálne za takéto výnimočné lokality považujeme Nitriansky kraj a Kubu.