Kuba
provincia Villa Clara, okres Caibarién

V roku 2019 pod názvom PROXCOR S.A. vznikol spoločný podnik s účasťou slovenského investora PROXENTA Cuban Investments a.s. a kubánskej obchodnej spoločnosti CORPORACIÓN ALIMENTARIA S.A. CORALSA. Predmetom investície je modernizácia existujúceho závodu na výrobu cukroviniek Confitería Caibarién,  ktorý sídli v priemyselnej zóne v okrese Caibarién, v kubánskej provincii Villa Clara.

Dopyt po cukrovinkárskych výrobkoch na kubánskom trhu predstavuje približne 20 000 ton cukroviniek ročne. V dôsledku nedostačujúcej domácej produkcie sa asi 61 percent, teda asi 12 000 ton tohto dopytu pokrýva výrobkami z dovozu. Dlhodobým cieľom kubánskej vlády je nahradiť drahý dovoz domácou produkciou pri zabezpečení požadovaného sortimentu a kvality.

Rekonštrukcia závodu

Výstavba štátneho závodu Confitería Caibarién sa začala v roku 1975 a bola ukončená v roku 1976. Technológie, ktoré závod vlastnil, boli zadovážené v 70. a 80. rokoch minulého storočia, z čoho vyplýval vysoký stupeň ich zastaranosti a opotrebovanosti. Kubánska vláda sa rozhodla modernizovať výrobu prostredníctvom zahraničného partnera, ktorým sa stala Proxenta. 27. júna 2019 podpísali obe strany zmluvu, ktorou bol založený prvý spoločný kubánsko – slovenský podnik Proxcor. V súčasnosti prebieha kompletná rekonštrukcia pôvodného závodu a inštalácia moderných výrobných technológií dovezených z Európy.

Základné rady výrobkov

Podnik bude vyrábať a dodávať na trh štyri základné rady výrobkov:

  • Sušienky, plnené / neplnené;
  • Oblátky plnené, máčané / nemáčané;
  • Cereálie;
  • Tvrdé cukríky, plnené / neplnené.

Keď bude výroba fungovať na 100 percent inštalovaných kapacít, dosiahne sa produkcia v objeme 18 000 ton cukroviniek ročne, čo umožní nahradiť sto percent dnešného objemu dovozu. Kapacita závodu by mala byť naplno vyťažená v roku 2022. Zmluva s kubánskou vládou je uzatvorená  na 25 rokov. Počas tohto obdobia má závod garantovaný odbyt celej produkcie.

Vstup na kubánsky trh

Samotný výrobný závod sa nachádza v objekte s celkovou rozlohou 8 620 m². Vo fabrike sa postupne počíta s trojzmennou prevádzkou a s asi 250 zamestnancami. Modernizovaný podnik okrem nových pracovných miest a sebestačnosti kubánskeho cukrovinkárskeho priemyslu prinesie aj odbyt kubánskych domácich surovín, akými sú cukor, soľ, kakao a múka.

Tento projekt predstavuje pre Proxentu vstup na kubánsky trh. Ak obe zúčastnené strany vyhodnotia spoluprácu ako prínosnú, Proxenta je pripravená rozvíjať spoluprácu s Kubou aj v budúcnosti, či už vo forme rozšírenia výroby, vstupom do turistického sektora alebo inou formou. Na to je však potrebné zvládnuť dobre pilotný projekt a prehĺbiť vzájomnú dôveru a priateľstvo s kubánskou stranou.

Typ projektu: Potravinárska výroba

Lokalita: provincia Villa Clara, okres Caibarién

Stav: prebiehajúci projekt

PROXENTA Week

Prihláste sa na odber noviniek raz týždenne do e-mailovej schránky

Produktová zóna

Po jednoduchej registrácii nájdete na podstránke klubu podrobné informácie o produktoch, produktové kalkulačky a dokumenty na striahnutie.

Chcem vedieť viac

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!