Kuba
provincia Villa Clara, okres Caibarién

Proxenta po niekoľkoročných rokovaniach vstupuje na kubánsky trh ako zahraničný investor a zakladá s kubánskou stranou spoločný podnik. Predmetom investície bude modernizácia existujúceho štátneho závodu na výrobu cukroviniek Confitería Caibarién, ktorý sídli v priemyselnej zóne v okrese Caibarién v kubánskej provincii Villa Clara.

Dopyt po cukrovinkárskych výrobkoch na kubánskom trhu predstavuje približne 20 000 ton.  V dôsledku nedostačujúcej domácej produkcie sa asi 61 percent, teda asi 12 000 ton tohto dopytu pokrýva výrobkami z dovozu. Dlhodobým cieľom kubánskej vlády je nahradenie  dovozu cukroviniek  domácou výrobou pri zabezpečení požadovaného sortimentu a kvality.
 
Výstavba štátneho závodu Confitería Caibarien sa začala v roku 1975 a bola ukončená v roku 1976. Technológie, ktoré vlastní, boli zadovážené v 70. a 80. rokoch minulého storočia, z čoho vyplýva vysoký stupeň ich dnešnej zastaranosti a opotrebovanosti. Tento stav si vyžaduje nahradiť technológie modernejšími a výkonnými zariadeniami. Kubánska vláda sa rozhodla modernizovať výrobu prostredníctvom zahraničného partnera, s ktorým založí spoločný podnik. Týmto partnerom sa stane Proxenta, o čom obe strany podpísali spoločné memorandum. Tento rok prebehne zazmluvnenie nového partnerstva a jeho schválenie Radou ministrov. Zmluva bude podpísaná na 25 rokov.
 
Podnik bude vyrábať a dodávať na trh:

  • sušienky lepené krémom;
  • vafle;
  • cukríky (tvrdé);
  • cukríky (mäkké);
  • figúrky (máčané).

 
Forma a rozsah modernizácie sú určené v rozsiahlej štúdii. Tá sa momentálne aktualizuje a táto aktualizácia by mala byť dokončená na jeseň tohto roka, v jej verzii z marca 2015 sa však uvažovalo o nákupe nasledujúcej technologickej zostavy:
 

  • linka na výrobu vaflí s kapacitou 2 tony za 8-hodinovú zmenu;
  • linka na výrobu mäkkých cukríkov – veľkostného formátu cukríkov cca 4 – 5 g s príslušným obalom – a  balička na rôzne formáty, kapacita tejto linky bude cca 2 tony za 8-hodinovú zmenu;
  • linka na výrobu tvrdých a plnených cukríkov s požadovanou výrobnou kapacitou 2 tony za 8-hodinovú zmenu;
  • linka na výrobu sladkých sušienok, sladkých sušienok lepených krémom a piškótových figúrok, ktoré sa budú obaľovať, s  výrobnou kapacitou približne 4 tony za 8-hodinovú zmenu;
  • linka na obaľovanie piškótových figúrok a vaflí/gofry v čokoláde s výrobnou kapacitou 2 tony za 8-hodinovú zmenu.

 
Keď bude výroba fungovať na 100 percent inštalovaných kapacít, dosiahne sa produkcia v objeme takmer 10 000 ton cukroviniek, čo umožní nahradiť  83 percent  dnešného objemu dovozu.
 
Samotný výrobný závod sa nachádza v objekte s celkovou rozlohou 8 620 m2. Vo fabrike sa postupne počíta s trojzmennou prevádzkou a s asi 250 zamestnancami. Modernizovaný podnik okrem nových pracovných miest a sebestačnosti kubánskeho cukrovinkárskeho priemyslu prinesie aj odbyt kubánskych domácich surovín, akými sú cukor, soľ, kakao a múka.
 
Projekt Confitería Caibarién predstavuje pre Proxentu vstup na kubánsky trh. Ak obe zúčastnené strany vyhodnotia spoluprácu ako prínosnú, Proxenta je pripravená rozvíjať spoluprácu s Kubou aj v budúcnosti, či už vo forme rozšírenia výroby, vstupom do turistického sektora alebo inou formou. Na to je však potrebné zvládnuť dobre pilotný projekt a prehĺbiť vzájomnú dôveru a priateľstvo s kubánskou stranou.

Typ projektu: Potravinárska výroba

Lokalita: provincia Villa Clara, okres Caibarién

Stav: prebiehajúci projekt

PROXENTA Week

Prihláste sa na odber noviniek raz týždenne do e-mailovej schránky

Produktová zóna

Po jednoduchej registrácii nájdete na podstránke klubu podrobné informácie o produktoch, produktové kalkulačky a dokumenty na striahnutie.

Chcem vedieť viac