V čom spočíva služba riadenia investičného portfólia?

Jednou z mnohých otázok, ktorú si musí investor zodpovedať pri budovaní a správe svojho investičného portfólia je, či sa bude o svoje investičné portfólio starať sám, alebo využije odbornú službu riadenia portfólia. Čo môže klient očakávať, ak sa rozhodne túto službu využiť?

Pod pojmom investičné portfólio rozumieme súbor všetkých investičných nástrojov, ktoré investor vlastní. Už v minulosti sme písali o tom, že portfólio si tvoríme preto, aby sme znížili investičné riziko. Tým, že neinvestujeme do jediného nástroja, ale do viacerých rôznych nástrojov, riziko rozkladáme, teda diverzifikujeme.

Pri tvorbe investičného portfólia je dôležité zadefinovať si najprv investičný cieľ a zvoliť si vhodnú investičnú stratégiu, čiže plán, aké typy aktív nakúpime a ako tieto svoje ciele dosiahneme. So stanovením investičnej stratégie nám môže v rámci svojich služieb pomôcť odborník. Následne je potrebné rozhodnúť sa, či chceme stratégiu napĺňať sami, alebo či chceme túto úlohu čiastočne alebo úplne zveriť odborníkom. 

Niektorí klienti sa rozhodujú úplne sami, bez odborného poradenstva a sami aj zadávajú obchodníkovi s cennými papiermi pokyny na nákup a predaj jednotlivých titulov. Iní si síce nechajú odborne poradiť, ale konečné rozhodnutie čo nakúpiť alebo predať a aj samotné zadanie pokynu na nákup alebo na predaj obchodníkovi s cennými papiermi si ponechávajú vo svojich rukách. A sú aj takí, ktorí nechávajú aj rozhodovanie a aj realizáciu nákupov úplne v rukách obchodníka s cennými papiermi – tí využívajú službu riadenia portfólia.

To, že investičné rozhodnutia robí v mene klienta a na účet klienta odborník nie je zárukou, že investovanie bude úspešné a klient neprerobí. Zmluva s klientom ho ale obmedzuje, aby investoval len spôsobom, na akom sa s klientom dohodol a podstupoval len také riziko, aké je klient ochotný a schopný akceptovať. 

Netreba pritom zabúdať na to, že väčšina majetkových účtov, ktoré aktívne obchodujú na svetových burzách, je v mínuse. Táto štatistika platí všeobecne pre aktívne obchodovanie, teda aj pre obchodníkov, ktorí aktívne riadia portfólia svojich klientov. Aktívne obchodovanie znamená, že sa snažia cieleným nakupovaním a predajom finančných nástrojov vyprodukovať pre klientov výnosy, ktoré sú vyššie, ako je všeobecne bežné na trhu. O čím vyšší výnos ale na burze obchodník usiluje, tým vyššie je riziko straty. Napriek tomu mnohých investorov viac láka vidina vysokých výnosov pri špekuláciách, hoci aj s oveľa vyšším rizikom.

Odborníci na investovanie pritom jednoznačne odporúčajú neinvestovať všetky prostriedky do jedného nástroja, ale rozdeliť ich medzi viacero aktív s rôznou mierou rizika. Výsledný pomer, v akom budú v portfóliu investora zastúpené produkty s nižšou a aj vyššou mierou rizika, však môže byť pri každom investorovi iný.

  

Hľadáte bezpečné zhodnotenie úspor, alebo ste skúsený investor a rozmýšľate nad rozšírením portfólia? Ste na správnom mieste.

  PROXENTA Week

  Prihláste sa na odber noviniek raz týždenne do e-mailovej schránky

  Produktová zóna

  Po jednoduchej registrácii nájdete na podstránke klubu podrobné informácie o produktoch, produktové kalkulačky a dokumenty na striahnutie.

  Chcem vedieť viac

  Do NOT follow this link or you will be banned from the site!