Úschova a správa cenných papierov

Jednou z možností ako investovať je nakúpiť si cenné papiere či už v listinnej alebo elektronickej podobe. S vlastníctvom cenných papierov je spojená aj ich úschova a správa. Tú si môže majiteľ zabezpečovať sám, odporúča sa však dať ich do profesionálnej úschovy finančnej inštitúcii. V takomto prípade vykonáva finančná inštitúcia v mene klienta všetky právne úkony, potrebné na výkon a zachovanie práv spojených s cennými papiermi.

Každý cenný papier sa musí niekde nachádzať a niekto sa oň musí starať. V dávnejšej minulosti mali cenné papiere iba listinnú podobu, preto sa vždy riešila aj ich fyzická úschova a aj ich správa. Časom sa ale cenné papiere dematerializovali a veľká časť cenných papierov sa dnes vedie už len v elektronickej podobe. U nich už fyzickú úschovu nie je potrebné zabezpečovať, realizuje sa už iba ich správa.  

K dematerializácii cenných papierov viedli praktické dôvody. Celosvetovo sa postupne zvýšil objem obchodov s cennými papiermi a to prinieslo problémy s ich fyzickým presunom pri realizácii obchodov. Dochádzalo k omeškaniam, chybám, objavovali sa stále väčšie problémy s likviditou a rástlo riziko sprenevery a falšovania. Prechod na zaknihované cenné papiere bol preto nevyhnutný. Listinné cenné papiere ale neprestali existovať, pretože niekedy je listinná podoba výhodnejšia.  

Ide najmä o cenné papiere, ktoré sa nevydávajú vo veľkých nákladoch, ale len v počte niekoľkých kusov alebo jednotlivo. Tiež sa niektoré cenné papiere vydávajú priamo na meno klienta. V takýchto prípadoch nemusí byť listinná podoba prekážkou. Pre bežného investora sa ale odporúča nenechávať si listinný cenný papier doma, ale dať ho do profesionálnej úschovy.  

Služba úschovy listinných cenných papierov znamená, že finančná inštitúcia fyzicky preberie od klienta cenné papiere, uloží ich do trezora a vedie o nich príslušnú evidenciu. Prijatím do úschovy preberá finančná inštitúcia za cenný papier zodpovednosť –  bude ich chrániť pred stratou, poškodením, zničením a znehodnotením.

Zaknihované cenné papiere sú evidované v centrálnom depozitári cenných papierov. Klient môže mať svoj majetkový účet priamo v centrálnom depozitári, na ktorom sú jeho cenné papiere vedené a spravovať si ich môže sám. Alebo môže mať majetkový účet vo finančnej inštitúcii, ktorá mu jeho cenné papiere profesionálne spravuje.  

Správu, či už zaknihovaných alebo listinných cenných papierov, môžeme chápať ako komplexnú starostlivosť o cenný papier. Finančná inštitúcia v rámci tejto služby vykonáva všetky právne úkony, ktoré sú potrebné na výkon a zachovanie práv spojených s týmito cennými papiermi. Ide napríklad o pripisovanie výnosov, vyplatenie výnosov, výkon hlasovacích práv alebo v prípade napr. zmenky o jej predloženie emitentovi na preplatenie. Klient sa teda nemusí báť, že na niečo zabudne alebo niečo zanedbá.

Úschova aj správa cenných papierov sú užitočné služby, ktoré môžu klientovi pomôcť a ušetriť mu tiež množstvo problémov. Podobne ako služby spojené s nákupom alebo predajom cenných papierov, aj úschova a správa cenných papierov sú spoplatnené. Poplatky za tieto služby spolu s daňou je potrebné vždy vziať do úvahy a odrátať ich, keď chceme posúdiť čistý výnos z cenného papiera, prípadne porovnávať si výnosy z viacerých cenných papierov. 

Hľadáte bezpečné zhodnotenie úspor, alebo ste skúsený investor a rozmýšľate nad rozšírením portfólia? Ste na správnom mieste.

  PROXENTA Week

  Prihláste sa na odber noviniek raz týždenne do e-mailovej schránky

  Produktová zóna

  Po jednoduchej registrácii nájdete na podstránke klubu podrobné informácie o produktoch, produktové kalkulačky a dokumenty na striahnutie.

  Chcem vedieť viac

  Do NOT follow this link or you will be banned from the site!