Rastúce trhy lákajú investorov. Môžu na nich zarobiť viac

V predchádzajúcom diele rubriky „Slovník investora“ sme rozprávali o tom, prečo je dôležité investovať aj v zahraničí. Investovaním vo viacerých krajinách súčasne rozkladáme investičné riziko. Podľa čoho sa ale rozhodnúť, v ktorej krajine investovať? 

Odpoveď na túto otázku nie jednoznačná. Aj tu platí, že by sme mali záber rozšíriť na viacero krajín s cieľom rozložiť riziko. Čím viac trhov obsiahneme, tým vyššie výnosy a nižšiu mieru rizika môžeme dosiahnuť. 

Pri hodnotení investičného potenciálu nám môžu napomôcť čísla o výkonnosti danej ekonomiky. Ide napríklad o hrubý domáci produkt (HDP). Platí, že čím je krajina vyspelejšia, tým vyššie HDP na obyvateľa dosahuje a naopak. Vyššie HDP je pre investora zároveň dobré aj zlé. Vyspelá krajina má istejšie ekonomické a právne prostredie. Investície v nej sú teda spojené s nižším rizikom. Na druhej strane platí, že trh je tam náročnejší. Je na ňom silná konkurencia a viac nasýtený dopyt. Investície v krajinách s vyšším HDP teda budú pravdepodobne generovať stabilný, no relatívne nízky výnos. 

Ak chceme zarobiť viac, mali by sme sa zamerať na štáty s nižším HDP. Z pohľadu potenciálnych výnosov predstavujú atraktívnu investičnú destináciu rýchlo rastúce trhy. Sú nimi také, ktoré ešte nedosiahli vyspelý svet, no rýchlo sa k nemu približujú. Ako takéto trhy spoznať?

Veľa nám nepovedá rýchlosť ekonomického rastu. Teda nie len jeho hodnota, ale aj to, ako rýchlo sa zvyšuje. Typickými príkladmi sú Čína alebo India. HDP Číny na obyvateľa tento rok podľa očakávaní dosiahne len 55 percent úrovne Slovenska. V Indii to bude dokonca len desať percent. Rast HDP Číny pritom za posledných 30 rokov, okrem minuloročnej krízy, nebol nižší ako 6 percent. Rýchlo rastie aj India, no aj iné rozvojové trhy. Jedným z perspektívnych regiónov je Latinská Amerika. Ročný ekonomický rast tu bežne presahuje 5 percent.

Pri rozhodovaní o tom, do ktorej krajiny nasmerujeme naše investície, by sme mali brať do úvahy aj ďalšie ukazovatele. Pre predaj výrobkov a služieb potrebujeme mať silný lokálny trh. Investor by sa preto mal zaujímať o početnosť a štruktúru populácie. Ako silná je stredná trieda, ako sa vyvíja zamestnanosť a priemerná mzda. Cieľom je odhaliť krajiny s potenciálnom silného rastu, ktoré budú rýchlo dobiehať (konvergovať) rozvinutý svet.

Ďalším ukazovateľom je napríklad aj zahraničný obchod. Platí, že rozvojový svet často dováža niektoré tovary. Domáci priemysel ešte nie je dostatočne etablovaný. Samotný dovoz však nie je spoľahlivým indikátorom. Malo by ísť skôr o dovoz technológií, ktoré budú použité pre ďalšiu produkciu. Lepším indikátorom sú preto priame zahraničné investície.  Vychádzame z toho, že na perspektívne trhy smerujú investori zo zahraničia.   

Veľké spoločnosti si vedia vyhodnotiť, ktorý trh je pre ne atraktívny. Ak teda vidíme, že v danej krajine rastú zahraničné investície, znamená to dôveru v budúci rast ekonomiky. Rozvojové trhy často nemajú dostatočný domáci kapitál. O zahraničných investorov preto súperia medzi sebou. Ak teda napríklad v médiách čítame správy o tom, že niektorá firma otvára pobočku či závod v rozvojovej krajine, môže to byť dobrým indikátorom pre bežného investora, ktorý uvažuje o tom, kam investovať časť svojich úspor. 

Hľadáte bezpečné zhodnotenie úspor, alebo ste skúsený investor a rozmýšľate nad rozšírením portfólia? Ste na správnom mieste.

  PROXENTA Week

  Prihláste sa na odber noviniek raz týždenne do e-mailovej schránky

  Produktová zóna

  Po jednoduchej registrácii nájdete na podstránke klubu podrobné informácie o produktoch, produktové kalkulačky a dokumenty na striahnutie.

  Chcem vedieť viac

  Do NOT follow this link or you will be banned from the site!