Finanční agenti v sektore kapitálového trhu

Ťažisko činnosti finančných sprostredkovateľov sa dnes presúva najmä smerom k investíciám a zabezpečeniu na dôchodok. Ide o sofistikované produkty, ktoré si vyžadujú skúsenosti a znalosti. V sektore kapitálového trhu, do ktorého investovanie spadá, môžu agenti poskytovať klientom tri investičné služby.

O tom, aké služby poskytujú klientom finanční agenti v sektore kapitálového trhu a aké podmienky musia spĺňať, aby túto činnosť mohli vôbec vykonávať, rozprávala Renata Domčeková, riaditeľka predaja investičných produktov skupiny Proxenta v pravidelnej rubrike “Slovník investora” v relácii Investujeme na TA3.

Prvou službou, ktorú títo agenti klientom poskytujú, je sprostredkovanie zmluvného vzťahu s finančnou inštitúciou. Agent klientovi sprostredkuje zmluvu o poskytovaní investičných služieb alebo vedľajších služieb, zmluvu o riadení portfólia a pod., podľa toho, aké služby chce klient využívať. Na základe tejto zmluvy finančná inštitúcia založí klientovi majetkový účet a klient si naň prevedie finančné prostriedky, ktoré chce investovať.   

Ďalšie služby už súvisia so samotným nákupom finančných nástrojov. Ten sa deje tak, že klient zadá pokyn na nákup cenného papiera, odovzdá ho svojmu sprostredkovateľovi a ten ho postúpi finančnej inštitúcii na vykonanie. Práve toto je druhá služba, ktorú agent poskytuje klientovi – prijatie a postúpenie pokynu.  

Treťou službou, ktorú agent klientovi poskytuje je investičné poradenstvo. V rámci neho agent vykoná analýzu klienta a posúdi, či je pre neho vhodný niektorý z finančných nástrojov alebo služieb, ktoré má ako sprostredkovateľ vo svojej ponuke. Ak áno, odporučí mu tento produkt alebo službu. Zároveň mu k danému produktu alebo službe poskytne všetky potrebné informácie, aby klient mohol urobiť kvalitné nákupné rozhodnutie. Vysvetlí mu náležitosti, odpovie na otázky, upozorní ho na riziká a podobne.   

Finančné plnenie prebieha priamo medzi klientom a finančnou inštitúciou, s ktorou má klient podpísanú zmluvu. Tejto inštitúcii klient platí za služby, ktoré mu ona poskytuje – napríklad za nákup cenného papiera, za správu alebo úschovu cenného papiera, za riadenie portfólia a podobne. Za služby, ktoré klientovi poskytuje finančný sprostredkovateľ, platí finančná inštitúcia, ktorá si finančného sprostredkovateľa najíma. Priama platba medzi finančným sprostredkovateľom a klientom za tieto tri investičné služby neprebieha. Samozrejme, ak sprostredkovateľ neposkytuje klientovi niečo navyše, čo by mohlo byť zvlášť spoplatnené.   

Podmienky na udelenie povolenia na výkon činnosti samostatného finančného agenta, podriadeného finančného agenta alebo viazaného agenta sú definované v zákone. Podľa typu svojej licencie musí agent spĺňať rôzne stupne odbornej spôsobilosti, organizačnej pripravenosti, dôveryhodnosti, bezúhonnosti a podobne. Po splnení podmienok ho Národná banka Slovenska zaradí do zoznamu v registri finančných agentov, ktorý je prístupný na webe www.nbs.sk. Aby si agent svoju licenciu udržal, musí sa pravidelne vzdelávať, chodiť na skúšky, podriadiť sa dohľadu NBS a dodržiavať zákon.  

Držať krok so stále sa meniacimi zákonmi a povinnosťami je pomerne náročné. Práve z tohto dôvodu zákon ukladá každému samostatnému finančnému agentovi zamestnávať odborného garanta, ktorý dohliada na to, aby boli procesy v spoločnosti v súlade s platnou legislatívou. Odborný garant zároveň vykonáva aj pravidelné kontroly dodržiavania nastavených procesov.   

Hľadáte bezpečné zhodnotenie úspor, alebo ste skúsený investor a rozmýšľate nad rozšírením portfólia? Ste na správnom mieste.

  PROXENTA Week

  Prihláste sa na odber noviniek raz týždenne do e-mailovej schránky

  Produktová zóna

  Po jednoduchej registrácii nájdete na podstránke klubu podrobné informácie o produktoch, produktové kalkulačky a dokumenty na striahnutie.

  Chcem vedieť viac

  Do NOT follow this link or you will be banned from the site!