Akcie verzus dlhopisy. Ktorý cenný papier je výhodnejší?

Každý začínajúci investor musí riešiť dilemu: Akcie alebo dlhopisy? Ide o dva základné inštrumenty, ktoré vo finančnom svete fungujú už stáročia. Dá sa ale jednoznačne povedať, ktorý z nich je výhodnejší alebo bezpečnejší?

Vo všeobecnosti sa dlhopisy považujú za konzervatívnejší, alebo bezpečnejší cenný papier ako akcie. Nemusí to tak byť vždy. V investičnom svete totiž platí, že nič na sto percent neplatí. Prečo je to tak vysvetľuje Renata Domčeková, riaditeľka predaja investičných produktov skupiny Proxenta v pravidelnej rubrike “Slovník investora” v relácii Investujeme na TA3.  

O riziku toho ktorého cenného papiera nám môže veľa napovedať rating. Je to hodnotenie, ktoré udeľujú nezávislé agentúry a ktoré hodnotí finančné zdravie subjektu emitujúceho dlhopisy alebo akcie. Nástroj s lepším ratingom je bezpečnejší ako ten s horším, bez ohľadu na to, či ide o akcie, alebo dlhopisy.  

V prípade, ak akcie či dlhopisy rating nemajú, si musí investor urobiť svoju vlastnú analýzu. Na tento účel emitent vydáva prospekt cenného papiera, ktorý obsahuje všetky potrebné informácie  v štruktúre, ktorú určuje zákon. Každý cenný papier je teda nutné posudzovať individuálne. 

Odlišnosť týchto dvoch cenných papierov sa ukáže aj vtedy, ak sa spoločnosť stane platobne neschopnou.

Ak vlastníte dlhopis, tak ste firme v podstate poskytli pôžičku a v prípade jej úpadku ste teda v lepšom postavení, ako akcionár. Ako vlastník akcií ste spolumajiteľ spoločnosti, ktorá má záväzok voči držiteľom dlhopisov. Ak sa firma dostane do konkurzu, majú akcioví a dlhopisoví investori odlišné postavenie.  

Keď sa začne speňažovať majetok firmy, dlhopisový investor bude odškodnený spolu s ostatnými veriteľmi, teda podobne, ako sa odškodňujú banky či dodávatelia s neuhradenými faktúrami. V prípade akcií si však vy, ako spolumajiteľ, musíte počkať, kým sa odškodnia všetci veritelia pred vami a vy prídete na rad medzi poslednými. 

Každý z týchto dvoch cenných papierov má však aj svoje vlastné výhody.

Výhodou dlhopisu je, že už pri jeho kúpe viete, aký peňažný príjem a kedy presne z neho budete mať. Vopred viete aj to, kedy vám bude vyplatená istina. Nesmiete si ho však mýliť s termínovaným vkladom. Termínovaný vklad je bankovým produktom, ktorý kryje Fond ochrany vkladov. O svoje peniaze do 100 tisíc eur teda nemôžete prísť ani v prípade, ak banka skrachuje. V prípade dlhopisu to však neplatí. Ak skrachuje firma, musíte sa uspokojovať v konkurznom konaní a je len malá pravdepodobnosť, že dostanete späť všetko, čo ste do firmy vložili. 

Na druhej strane, pri akciách je váš príjem podiel na zisku danej spoločnosti.  Dostávate ho vo forme dividendy, o ktorej výške sa rozhoduje na základe úspešnosti hospodárenia firmy. Výnosy plynúce z akcií teda môžu byť v prípade úspechu firmy oveľa vyššie ako pri dlhopise. 

Nedá sa jednoznačne povedať, že jeden alebo druhý inštrument je lepší alebo horší. Každý má svoje miesto v investičnom portfóliu a plní tam inú dôležitú funkciu. Dlhopisy vedia dať portfóliu stabilitu a akcie zas vyššie výnosy. Platí základné pravidlo – nestaviť všetko na jednu kartu, ale diverzifikovať, teda rozkladať riziko. 

Hľadáte bezpečné zhodnotenie úspor, alebo ste skúsený investor a rozmýšľate nad rozšírením portfólia? Ste na správnom mieste.

  PROXENTA Week

  Prihláste sa na odber noviniek raz týždenne do e-mailovej schránky

  Produktová zóna

  Po jednoduchej registrácii nájdete na podstránke klubu podrobné informácie o produktoch, produktové kalkulačky a dokumenty na striahnutie.

  Chcem vedieť viac

  Do NOT follow this link or you will be banned from the site!