Čo je investičná stratégia?

V najširšom zmysle slova je cieľom a zmyslom investovania vždy zhodnotiť voľné finančné prostriedky, čiže získať výnos. Ak ale chceme zadefinovať investičný cieľ konkrétneho investora, musíme to urobiť  podrobnejšie – koľko peňazí chce investor zarobiť, v akom časovom horizonte, na čo chce tie peniaze použiť a podobne. Keď poznáme presný investičný cieľ investora, môžeme spolu s ním vybrať vhodnú investičnú stratégiu. 

Čo investičná stratégia vlastne je a ako si vybrať tú správnu vysvetlila Renata Domčeková, riaditeľka Proxenta Broker, v pravidelnej rubrike Slovník investora v relácii Investujeme na TA3.

Hľadanie vhodnej investičnej stratégie je vlastne hľadanie riešení, ktoré sú ušité na mieru konkrétnemu klientovi. Finančný agent v rámci svojich služieb robí analýzu klienta, aby mohol posúdiť, ktoré finančné nástroje sú pre neho vhodné. V rámci tejto analýzy zisťuje aj investičné ciele klienta a to, či má klient vlastnú investičnú stratégiu, alebo chce, aby mu nejakú pomohol vybrať, respektíve vytvoriť.  

Pri výbere novej, alebo pri posudzovaní existujúcej investičnej stratégie agent zohľadňuje také veci, ako sú klientove znalosti, skúsenosti, vzťah k riziku, zvolený investičný horizont, investičné ciele, finančné zázemie, stav jeho aktuálneho portfólia a podobne. Zisťuje aj jeho prípadné preferencie týkajúce sa napríklad zdaňovania výnosov, frekvencie vyplácania výnosov, či uprednostňuje, aby bol jeho výnos fixne stanovený, či obľubuje určitý typ finančných nástrojov a podobne. Investičné stratégie jednotlivých investorov sú preto odlišné.   

Medzi najvýznamnejšie faktory, ktoré vplývajú na výber investičnej stratégie, je vzťah investora k riziku. Ak investor preferuje minimálne riziko a chce hlavne ochrániť svoj kapitál pred znehodnotením, vyberie si konzervatívnu stratégiu. Ak chce dosiahnuť čo najvyšší výnos a toleruje aj vysoké riziko, môže si zvoliť dynamickú stratégiu.  

Väčšina investorov si nakoniec volí takzvanú vyváženú stratégiu – zlatú strednú cestu, čiže  kompromis medzi výškou výnosu a mierou rizika.  

Pri voľbe stratégie nezáleží len na tom, aké riziko je investor ochotný podstúpiť, ale aj aké je objektívne schopný zniesť bez toho, aby ho prípadná strata neprimerane zasiahla.  

Práve toto je jednou z úloh odborníka pri poskytovaní služby investičného poradenstva – posúdiť celkovú situáciu investora a pomôcť mu objektívne zhodnotiť, čo je vhodné a primerané a čo nie.  

Okrem rizika je potrebné pri tvorbe vhodnej investičnej stratégie zohľadňovať aj ďalšie faktory, napríklad faktory výnosu. To znamená, či výnos plynie z nárastu ceny finančného nástroja (čo je rastová stratégia), z pravidelných výnosov (čo je výnosová stratégia), alebo z kombinácie oboch (čo je rastovo výnosová stratégia). 

Niektorí investori môžu voliť napríklad aj stratégiu maximálnej likvidity a je pre nich najdôležitejšie, aby mohli kedykoľvek rýchlo vypredať svoje aktíva. Možností je veľa a nedokážeme ich v jednom článku obsiahnuť. V konečnom dôsledku, ide vždy o  riešenie ušité na mieru konkrétnemu investorovi.

Hľadáte bezpečné zhodnotenie úspor, alebo ste skúsený investor a rozmýšľate nad rozšírením portfólia? Ste na správnom mieste.

  PROXENTA Week

  Prihláste sa na odber noviniek raz týždenne do e-mailovej schránky

  Produktová zóna

  Po jednoduchej registrácii nájdete na podstránke klubu podrobné informácie o produktoch, produktové kalkulačky a dokumenty na striahnutie.

  Chcem vedieť viac

  Do NOT follow this link or you will be banned from the site!