Ako prebieha nákup alebo predaj cenných papierov?

Jedným zo spôsobov, ako investovať, je nakúpiť si cenné papiere. Nákup a predaj cenných papierov prebieha na základe pokynov klienta na nákup alebo na predaj. Klient takéto pokyny môže odovzdať priamo finančnej inštitúcii alebo svojmu finančnému sprostredkovateľovi. Ako takýto pokyn vyzerá a čo to vlastne je?

Pokyn je jednoznačný prejav vôle klienta, ktorý chce nakúpiť alebo predať cenný papier. Slúži ako podklad na to, aby finančná inštitúcia vykonala nákup alebo predaj. Zároveň slúži ako spätný dôkaz o tom, že si danú transakciu klient naozaj želal vykonať.  

Pokyn na nákup alebo predaj môže mať buď listinnú, telefonickú alebo elektronickú podobu. Vo svojich evidenciách si potom finančná inštitúcia archivuje príslušné papierové tlačivo, nahrávku telefonátu alebo elektronický záznam.  

Ak je pokyn v papierovej podobe, obsahuje hlavne identifikáciu oboch strán – klienta a finančnej inštitúcie, presnú špecifikáciu cenného papiera, množstvo a cenu. Ak obchod sprostredkoval finančný agent, tak obsahuje aj údaje o agentovi a samozrejme aj dátum a podpis. V závislosti od toho, o aký cenný papier ide, uvádzajú sa aj iné údaje, napr. dátum vystavenia a splatnosti cenného papiera, názov emitenta, platnosť pokynu a podobne. 

S podaním pokynu môže klientovi pomôcť finančný sprostredkovateľ v rámci svojich komplexných služieb. Tie môžu zahŕňať všetko od investičného poradenstva, cez podpísanie zmluvy s finančnou inštitúciou až po asistenciu pri zadaní pokynu. Sprostredkovateľ prijme pokyn a postúpi ho finančnej inštitúcii na realizáciu. 

Klient za služby finančného sprostredkovateľa, medzi ktoré patrí aj prijatie a postúpenie pokynu na nákup alebo predaj cenného papiera, neplatí. Na Slovensku je systém nastavený tak, že štandardne nedochádza k priamemu finančnému plneniu medzi finančným sprostredkovateľom a klientom. Za tieto služby platí finančného sprostredkovateľa priamo finančná inštitúcia, napríklad obchodník s cennými papiermi, ktorá má s ním uzavretú zmluvu o spolupráci. Takže zvýšený náklad tu nie je. Naopak, finančný sprostredkovateľ môže pomôcť klientovi peniaze ušetriť. 

Ak si klient buduje investičné portólio s podporou investičného poradenstva finančných sprostredkovateľov, môžete sa vyhnúť obchodom, ktoré sú pre neho nevhodné alebo neprimerané. Investičný sprostredkovateľ je zo zákona povinný v rámci investičného poradenstva urobiť tzv. analýzu klienta a posúdiť, či je finančný nástroj pre neho vhodný alebo nevhodný. Investovanie nie je pre laika jednoduché a preto tu máme legislatívne nástroje, ktoré majú ľuďom pomôcť a ochrániť ich pred nesprávnym rozhodnutím. 

Finanční sprostredkovatelia podnikajú na základe osobitných povolení Národnej banky Slovenska a pred ich získaním musia preukázať svoju odbornú spôsobilosť, dôveryhodnosť a ďalšie predpoklady. Ak potom nekonajú v najlepšom záujme klienta, nesú za takéto konanie aj zodpovednosť. Investori by preto mali pomoc investičných sprostredkovateľov využívať častejšie. 

Viac o tom, ako nákup a predaj cenných papierov prebieha, vysvetlila Renata Domčeková, riaditeľka predaja investičných produktov skupiny Proxenta, v rámci pravidelnej rubriky Slovník investora v relácii Investujeme na TA3.

Hľadáte bezpečné zhodnotenie úspor, alebo ste skúsený investor a rozmýšľate nad rozšírením portfólia? Ste na správnom mieste.

  PROXENTA Week

  Prihláste sa na odber noviniek raz týždenne do e-mailovej schránky

  Produktová zóna

  Po jednoduchej registrácii nájdete na podstránke klubu podrobné informácie o produktoch, produktové kalkulačky a dokumenty na striahnutie.

  Chcem vedieť viac

  Do NOT follow this link or you will be banned from the site!