PROXENTA Private Equity, s. r. o.

Spoločnosť zastrešuje jednotlivé projektové spoločnosti z pozície matky. Jednou z funkcií materskej firmy je vydávanie dlhových cenných papierov (dlhopisov a zmeniek), ktoré čiastočne zabezpečujú financovanie projektov. Vďaka finančným prostriedkom, ktoré prostredníctvom dlhopisov a zmeniek Proxenta získava od klientov, môže skupina realizovať viac projektov, než by dokázala výhradne z vlastných zdrojov. Väčší počet projektov v portfóliu neprináša len vyšší zisk pre všetky zúčastnené strany, ale hlavne umožňuje diverzifikovať riziko do viacerých projektov, odvetví a lokalít a efektívne vyťažiť projektový tím počas celého roka.

zaregistrovať sa

Vstúpte do produktovej zóny

prihlásiť sa

MÁM ZÁUJEM O ODBER NEWSLETTERA