PXF 01
Trnava

Prvý projekt zaradený do špecializovaného samostatného projektového portfólia skupiny Proxenta, zameraného výhradne na investičné projekty stabilne produkujúce pravidelný výnos. Proxenta na trhu vyhľadáva a nakupuje najmä plne obsadené priemyselné parky, nákupné centrá a nájomné administratívne alebo rezidenčné budovy s platnými dlhodobými nájomnými zmluvami.

Pod názvom PXF 01 bol do portfólia v lete 2017 zaradený priemyselný, montážny a logistický areál s celkovou výmerou 41 177 m2. Strategická poloha areálu v priemyselnom parku v Trnave, cca 58 km od Bratislavy, 95 km od Viedne, 140 km od Brna, 387 km od Prahy a asi 250 km od Budapešti je ideálna na distribučnú, logistickú, výrobnú a montážnu činnosť. Spádová oblasť ponúka veľké množstvo kvalifikovanej pracovnej sily a veľmi dobrú pracovnú disciplínu a produktivitu.

Areál je situovaný asi 10 km od výjazdu na diaľnicu R1 a pozostáva z jednej administratívnej budovy, niekoľkých montážnych a výrobných hál a takmer 200 parkovacích miest a má všetky potrebné siete: elektrina, voda, plyn, čistička odpadových vôd, telekomunikačné rozvody.Areál je dlhodobo prenajatý stabilnému nájomníkovi, ktorý pôsobí ako subdodávateľ do automobilového priemyslu.

Typ projektu: Areál v priemyselnom parku

Lokalita: Trnava

zaregistrovať sa

Vstúpte do produktovej zóny

prihlásiť sa

MÁM ZÁUJEM O ODBER NEWSLETTERA