V mesiaci jún investujete v Proxente bez poplatku

Slovenská investičná skupina Proxenta prináša klietnom atraktívne investičné príležitosti  už jedenásty rok. Aktuálne majú investori možnosť získať ich bez vstupného poplatku v obvyklej výške do jedného percenta, čo ešte viac zvyšuje ich výnos.

Počas mesiaca jún môžu  klienti v Proxente investovať bez poplatku za nákup cenných papierov. Ušetria tak až do 1 % z investovanej sumy, čo ešte viac zvýši ich celkové výnosy.

Klienti majú v Proxente možnosť investovať prostredníctvom dlhopisov a zmeniek s fixným výnosom, alebo priamym majetkovým vstupom cez akcie vybraných projektov. S výberom vhodnej a primeranej investície klientom pomáhajú osobní makléri, ktorí každému investorovi poskytujú odborné poradenstvo a servis na mieru.

Fixný výnos sa v Proxente aktuálne pohybuje do 8 % p. a.

Výška výnosu tej-ktorej emisie sa odvíja od typu cenného papiera, od minimálnej investovanej sumy a od termínu splatnosti. Fixný výnos je vyplácaný najčastejšie raz ročne.

Z akcií vybraných projektov sú naplánované dvojciferné ročné výnosy

Klienti, ktorí sú ochotní počkať si na výnos napríklad dva až tri roky a podieľať sa s Proxentou prostredníctvom atraktívnych projektov na ziskoch aj rizikách ako rovnocenný investičný partner, môžu zo svojích akcií očakávať až dvojciferené výnosy. Či už ide o  vybrané developerské projekty na Slovensku, alebo napríklad výnimočné investície na Kube.

Pre viac informácií o produktoch nám zanechajte svoj kontakt.

 

Upozornenie: Tento materiál je reklamným a marketingovým dokumentom a má výlučne informačný charakter. Informácie v ňom uvedené neslúžia a nie sú myslené ako investičné odporúčanie alebo investičné poradenstvo, nepredstavujú emisné podmienky a taktiež ich nemožno považovať za návrh na uzatvorenie zmluvy. Na rozhodnutie realizovať investíciu je potrebné oboznámiť sa so všetkými relevantnými informáciami, medzi ktoré patria napríklad informácie o emitentovi, o parametroch cenného papiera, o rizikách, o poplatkoch. Úplné informácie v podobe predloženia neverejnej ponuky na nákup konkrétneho cenného papiera budú poskytnuté iba obmedzenému okruhu vybraných klientov, pre ktorých je investícia do daného cenného papiera vhodná a primeraná vzhľadom na ich znalosti, skúsenosti, investičné očakávania a ciele, finančnú situáciu, preferovaný časový horizont, vzťah k riziku a schopnosť porozumieť rizikám spojeným s konkrétnou investíciou. S investovaním do finančných nástrojov je vždy spojené riziko. Investovanie nezaručuje návratnosť investovanej čiastky a doterajšie výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Pri investovaní do finančných nástrojov emitovaných niektorou zo spoločností patriacich do skupiny Proxenta existuje riziko koncentrácie. Toto riziko spočíva vo fakte, že spoločnosť svojim klientom ponúka nákup najmä finančných nástrojov emitovaných v rámci skupiny Proxenta. Klient by preto mal investíciu do týchto finančných nástrojov zvážiť a chápať ju ako doplnok svojho širšieho portfólia, v ktorom má v rámci diverzifikácie rizika aj finančné nástroje iných emitentov alebo iné produkty finančného trhu.

Hľadáte bezpečné zhodnotenie úspor, alebo ste skúsený investor a rozmýšľate nad rozšírením portfólia? Ste na správnom mieste.

  PROXENTA Week

  Prihláste sa na odber noviniek raz týždenne do e-mailovej schránky

  Produktová zóna

  Po jednoduchej registrácii nájdete na podstránke klubu podrobné informácie o produktoch, produktové kalkulačky a dokumenty na striahnutie.

  Chcem vedieť viac

  Do NOT follow this link or you will be banned from the site!