Fixný výnos 8 % p.a.? Aj to sa dá, ak ste ochotní si počkať

Ako sa v rámci investičnej skupiny Proxenta tvoria finančné produkty? Od čoho závisí výška výnosu, dĺžka investície a iné podmienky pre tú – ktorú emisiu? Prečo môže byť výnos na dlhopisoch teraz až 8 % ročne? Na tieto otázky odpovedá v dnešnom článku Renata Domčeková, konateľka PROXENTA Broker.

Proxenta má v ponuke viaceré cenné papiere s výnosmi od 5,5 % až do 15 % ročne. Prečo sú vo výške výnosov také rozdiely? Ako si má medzi nimi investor vybrať?

Tvorba investičného produktu je večná hra s rovnakými troma premennými: riziko, výnos a likvidita. Z dennej komunikácie s klientmi je nám jasné, že hľadajú medzi dôveryhodnými emitentmi toho, kto im ponúkne viac. My im ale môžeme sľúbiť iba taký výnos, aký sme schopní svojimi podnikateľskými aktivitami vyprodukovať. Všade platí rovnaká matematika: ak chce klient vyšší výnos, musí zniesť vyššie riziko, alebo zaviazať prostriedky na dlhšiu dobu. K tomuto tradičnému trojuholníku by som pridala ešte faktor objemu. Ak klient zainvestuje veačší objem, vie mu ho emitent výhodnejšie zhodnotiť.


/Renata Domčeková, konateľka PROXENTA Brooker/

Vyššie riziko znamená že sa peniaze zhodnocujú v rizikovejších projektoch?

Nejde len o to, ktorý produkt je rizikovejší a ktorý menej. Ide napríklad aj o formu, akou investor do projektu vstupuje. Pri rovnakom projekte môžu viac zarobiť tí, ktorí do neho vstupujú ako akcionári a znášajú spolu s Proxentou celé podnikateľské riziko ako rovnocenní partneri, než tí, ktorí si kúpia dlhopisy a na výplatu výnosov majú nárok bez ohľadu na úspech alebo neúspech realizovaného podnikateľského zámeru. To je rozdiel medzi dlhovými cennými papiermi, napríklad dlhopisom alebo investičnou zmenkou a majetkovými cennými papiermi, čiže akciami.

Na rizikovejšej akcii sa dá zarobiť viac ako na dlhopise, ale prečo má niektorý dlhový cenný papier výnos 5,5 % a niektorý až 7 %?

Je to jednoduché. Pretože doba splatnosti u dlhových cenných papierov sa pohybuje od jedného roka po desať alebo viac rokov a minimálna investícia je u niektorých desať tisíc, u iných tridsať tisíc alebo dokonca až sto tisíc eur. Takže ten, kto zainvestuje viac, alebo na dlhšie, získa vyšší výnos.

Je možné aby boli v súčasnosti výnosy ešte vyššie?

Toto je otázka, ktorú si kladieme neustále. A hľadáme, ako ponúknuť klientom viac. A sme v tom úspešní. Napríklad teraz sme dokázali pre klientov pripraviť produkty s fixným výnosom až do 8 % ročne, čo je o celé jedno percento viac, ako sme mali v ponuke doteraz. Dôvod je ten, že sme zaviedli nový typ produktov – dlhopisy s odloženým výnosom. Majú porovnateľnú minimálnu investíciu a dobu splatnosti ako emisie s výnosom 7 % ročne. Rozdiel je v tom, že si klienti počkajú na výplatu prvého výnosu niekoľko rokov. Pre Proxentu je veľký rozdiel, či má na vyprodukovanie zisku čas jeden rok, alebo tri či štyri roky. Pri takomto nastavení je pre nás výnos 8 % ročne prijateľný.

Akú výšku bude mať ten odložený výnos? Bude to výnos za tri alebo štyri roky vyplatený naraz?

Áno, klient dostane najprv napríklad 29 % v roku 2023 a v nasledujúcom období už pravidelne ročne napríklad 8 %. Uvidíme, ako sa klientom tento produkt zapáči. Prvé ohlasy sú veľmi pozitívne.

Všetky produkty nájdete tu

 

Upozornenie: Tento materiál je reklamným a marketingovým dokumentom a má výlučne informačný charakter. Informácie v ňom uvedené neslúžia a nie sú myslené ako investičné odporúčanie alebo investičné poradenstvo, nepredstavujú emisné podmienky a taktiež ich nemožno považovať za návrh na uzatvorenie zmluvy. Na rozhodnutie realizovať investíciu je potrebné oboznámiť sa so všetkými relevantnými informáciami, medzi ktoré patria napríklad informácie o emitentovi, o parametroch cenného papiera, o rizikách, o poplatkoch. Úplné informácie v podobe predloženia neverejnej ponuky na nákup konkrétneho cenného papiera budú poskytnuté iba obmedzenému okruhu vybraných klientov, pre ktorých je investícia do daného cenného papiera vhodná a primeraná vzhľadom na ich znalosti, skúsenosti, investičné očakávania a ciele, finančnú situáciu, preferovaný časový horizont, vzťah k riziku a schopnosť porozumieť rizikám spojeným s konkrétnou investíciou. S investovaním do finančných nástrojov je vždy spojené riziko. Investovanie nezaručuje návratnosť investovanej čiastky a doterajšie výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Pri investovaní do finančných nástrojov emitovaných niektorou zo spoločností patriacich do skupiny Proxenta existuje riziko koncentrácie. Toto riziko spočíva vo fakte, že spoločnosť svojim klientom ponúka nákup najmä finančných nástrojov emitovaných v rámci skupiny Proxenta. Klient by preto mal investíciu do týchto finančných nástrojov zvážiť a chápať ju ako doplnok svojho širšieho portfólia, v ktorom má v rámci diverzifikácie rizika aj finančné nástroje iných emitentov alebo iné produkty finančného trhu.

Hľadáte bezpečné zhodnotenie úspor, alebo ste skúsený investor a rozmýšľate nad rozšírením portfólia? Ste na správnom mieste.

  PROXENTA Week

  Prihláste sa na odber noviniek raz týždenne do e-mailovej schránky

  Produktová zóna

  Po jednoduchej registrácii nájdete na podstránke klubu podrobné informácie o produktoch, produktové kalkulačky a dokumenty na striahnutie.

  Chcem vedieť viac

  Do NOT follow this link or you will be banned from the site!