HN 28.01.2020: Korporátne dlhopisy. Báť sa ich či nie?

Prednedávnom ste mali možnosť si v Hospodárskych novinách prečítať ďalší zaujímavý rozhovor o investovaní s Renatou Domčekovou. Ak ste to nestihli, páči sa, prinášame ho pre vás aj tu.

Národná banka Slovenska varuje investorov, aby boli opatrní pri investovaní do korporátnych dlhopisov. Prečo je to tak? Opýtali sme sa na to Renáty Domčekovej z investičnej skupiny Proxenta.

Prečo NBS vydala varovanie pred korporátnymi dlhopismi?

Dôvodom výzvy na opatrnosť v prípade investície do korporátnych dlhopisov je ich rýchlo rastúca popularita. V poslednom čase začali do nich Slováci investovať oveľa viac, ako to robili v minulosti. Kým v roku 2014 v nich mali necelú miliardu eur, dnes je to trikrát viac. Čoskoro tak zrejme začnú šliapať na päty podielovým fondom. Dnes majú už viac ako štvorpercentný podiel z celého finančného majetku domácností, kým podielové fondy niečo vyše ôsmich percent. A trend je jednoznačne stúpajúci.

Kde majú ľudia umiestnené ostatné peniaze?

Väčšinou ich majú v hotovosti alebo vo vkladoch v bankách. Celkovo až dve tretiny finančného majetku domácností takto strácajú svoju hodnotu, pretože úroky v bankách nepokrývajú ani infláciu. Ďalším impulzom k zmene správania je hrozba záporných úrokov. Ľudia sa prirodzene snažia ochrániť svoje peniaze pred znehodnotením.

Prečo potom NBS vidí možný problém, keď ľudia viac investujú do korporátnych dlhopisov?

Pre neskúsenosť slovenských investorov. Hľadajú produkt, ktorý by bol jednoduchý a bezpečný ako termínovaný vklad, ale prinášal by vyššie úroky. Dlhopis na prvý pohľad môže takto vyzerať. Medzi vkladmi a investičnými produktmi je však rozdiel, a to najmä v riziku.

Investovať teda či nie?

Investovanie nie je ničím zlým alebo nesprávnym. Kladie však na investora určité nároky týkajúce sa správneho výberu. NBS chce zabrániť vývoju, aký pozorujeme v Česku. Naši susedia už majú skúsenosti s mnohými prípadmi, keď emitenti korporátnych dlhopisov neboli schopní dostáť svojim záväzkom a nevyplatili investorom ich výnosy alebo istiny. Investori sa musia naučiť, čo sú dlhopisy, ako fungujú a ako si medzi nimi vybrať tak, aby bolo riziko straty čo najnižšie.

Ako sa teda dlhopisy líšia od bankových produktov?

Korporátne dlhopisy pripomínajú termínované vklady tým, že majú zväčša fixne stanovenú výšku výnosov a tiež fixne stanovené termíny výplaty výnosov a istiny. Investori však často nerozlišujú medzi výrazmi fixný (pevne stanovený) a garantovaný. Pevne stanovený výnos znamená, že emitent je povinný vyplatiť investorovi výnos a istinu v presne stanovenej výške a v stanovenom čase. Ak mu však jeho podnikateľský zámer nevyjde a on nebude schopný tieto záväzky naplniť, klient môže o svoje peniaze prísť. To znamená, že dlhopis nie je garantovaný štátom, ako si niektorí investori myslia.

Čo má teda investor urobiť, aby neprišiel o peniaze?

Starostlivo si vybrať emitenta a emisiu a hlavne diverzifikovať riziko tým, že si bude tvoriť portfólio. Ideálne je, ak má investor také znalosti a skúsenosti, že je schopný posúdiť finančnú situáciu a podnikateľský zámer emitenta a vyhodnotiť si mieru rizika na základe takéhoto posúdenia. Niečo môže napovedať aj história spoločnosti, napríklad ako dlho pôsobí na trhu, koľko projektov už zrealizovala a s akým úspechom a tiež, či už v minulosti vydávala dlhopisy a či dokázala bez problémov vyplácať výnosy a istiny. Samozrejme, pozitívne výsledky v minulosti nie sú zárukou, že v budúcnosti nebudú problémy, ale takéto informácie dokážu prispieť k celkovému obrazu o emitentovi.

Ako vyzerá spoľahlivý emitent?

Je rozdiel, či firma realizuje svoj prvý a zatiaľ jediný projekt, ktorého neúspech by znamenal krach celej spoločnosti, alebo či má spoločnosť portfólio viacerých projektov vo viacerých sektoroch a prípadne aj krajinách. Napríklad Proxenta má v portfóliu 15 projektov v rôznom štádiu realizácie v celkovej trhovej hodnote okolo 200 miliónov eur, rozdelených aktuálne v troch sektoroch: development, nájomné reality a potravinárska výroba. Geograficky sú aktivity skupiny smerované okrem Európy aj na iný kontinent. Časť projektov je v eurách a ďalšia časť je viazaná na dolár. Takto chránime seba aj klientov pred prílišnými otrasmi. Ak nastane problém v jednej oblasti, zvyšné oblasti nám umožnia splniť si svoje záväzky voči klientom. Sme na trhu 11 rok, vydali sme doteraz do 20 emisií dlhopisov a každá z nich bola bezproblémová. Nikdy nenastali žiadne problémy s výplatou výnosov ani istiny. Máme stovky spokojných klientov, ktorí s nami investujú pravidelne už niekoľko rokov. Tretina nových klientov nám pravidelne pribúda na základe pozitívnych referencií od tých existujúcich. Toto sú skutočnosti, pre ktoré sa Proxenta radí medzi skúsených a dôveryhodných emitentov.

Ale aj klient by si mal tvoriť portfólio a neinvestovať len do jednej spoločnosti.

Áno, to je pri investovaní základ. Aj vtedy, ak sa emitent javí ako skúsený a dôveryhodný, nemal by investor investovať všetok svoj kapitál na jedno miesto. Ani my to od našich klientov v žiadnom prípade neočakávame. Vieme, že investujú aj inde, a podporujeme ich v tom. Tým, že investor svoje investície rozloží do viacerých spoločností, sektorov a prípadne aj krajín, chráni sa pred stratou, ktorá by pre neho bola likvidačná. V tomto sú slovenskí investori čoraz skúsenejší a uvedomelejší, tvorba vyváženého portfólia je pre nich čoraz bežnejšia a prirodzenejšia.

Dá sa nedôveryhodný emitent dlhopisov spoznať aj podľa podozrivo vysokého výnosu? Aký výnos je podozrivo vysoký v prípade korporátnych dlhopisov?

Určite by som spozornela pri dvojcifernom výnose. Takéto výnosy ponúkajú hlavne začínajúce firmy, ktoré sa ešte nevedia preukázať výsledkami z minulosti a nevybudovali si ešte s klientmi vzťah založený na dôvere. Musia teda veľmi vysokú mieru rizika kompenzovať veľmi vysokými výnosmi. Oslovujú špecifickú skupinu investorov, ktorí hľadajú čo najvyššie výnosy aj za cenu vysokého rizika. Proxenta ako skúsený a etablovaný emitent oslovuje klientov iného typu a prináša im oveľa vyššiu mieru istoty a primerané fixné výnosy vo výške maximálne sedem až osem percent ročne. V prípade priamych akcionárskych investícií bývajú výnosy často vyššie ako pri fixných dlhopisových výnosoch a nie je na tom nič podozrivé. Proxenta bude napríklad na svojich kubánskych projektoch akcionárom vyplácať dividendy odhadovane až 15 percent ročne.

Hľadáte bezpečné zhodnotenie úspor, alebo ste skúsený investor a rozmýšľate nad rozšírením portfólia? Ste na správnom mieste.

  PROXENTA Week

  Prihláste sa na odber noviniek raz týždenne do e-mailovej schránky

  Produktová zóna

  Po jednoduchej registrácii nájdete na podstránke klubu podrobné informácie o produktoch, produktové kalkulačky a dokumenty na striahnutie.

  Chcem vedieť viac

  Do NOT follow this link or you will be banned from the site!