PROXENTA Finance, o. c. p., a. s.

Spoločnosť PROXENTA Finance, o. c. p., a. s., poskytuje investičné a vedľajšie služby. Povolenie na poskytovanie investičných služieb získala rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODT-10008-2/2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 5. 3. 2012.

 

 

zaregistrovať sa

Vstúpte do produktovej zóny

prihlásiť sa

MÁM ZÁUJEM O ODBER NEWSLETTERA