Články

Nová tvár Slovníka investora je Martin Kubalík

Slovník investora, ktorý je pravidelnou súčasťou relácie Investujeme na TA3, dostal novú tvár. Po Renáte Domčekovej prebral štafetu finančný riaditeľ investičnej skupiny Proxenta Martin Kubalík. Divákov TA3 tak bude odteraz vzdelávať v otázkach investovania a priblíži im základné pojmy spojené s investíciami.   „Aktivity v oblasti finančného vzdelávania ma vždy zaujímali a bolo mojou ambíciou sa im venovať. Pri príchode do Proxenty to […]

Prečítať si viac
Inflácia: Tichý požierač úspor

Inflácia znižuje hodnotu peňazí, ktoré máme na bankovom účte bez toho, aby to niekto videl. Pôsobí síce potichu a nebadane, no nemilosrdne. Ako je vôbec možné, že nám z účtu ubúdajú peniaze?

Prečítať si viac
Úschova a správa cenných papierov

Jednou z možností ako investovať je nakúpiť si cenné papiere či už v listinnej alebo elektronickej podobe. S vlastníctvom cenných papierov je spojená aj ich úschova a správa. Tú si môže majiteľ zabezpečovať sám, odporúča sa však dať ich do profesionálnej úschovy finančnej inštitúcii. V takomto prípade vykonáva finančná inštitúcia v mene klienta všetky právne úkony, potrebné na výkon a zachovanie práv spojených s cennými papiermi.

Prečítať si viac
Ako prebieha nákup alebo predaj cenných papierov?

Jedným zo spôsobov, ako investovať, je nakúpiť si cenné papiere. Nákup a predaj cenných papierov prebieha na základe pokynov klienta na nákup alebo na predaj. Klient takéto pokyny môže odovzdať priamo finančnej inštitúcii alebo svojmu finančnému sprostredkovateľovi. Ako takýto pokyn vyzerá a čo to vlastne je?

Prečítať si viac
Podmienky na získanie licencie obchodníka s cennými papiermi sú náročné

Aktuálne má platné povolenie na výkon činnosti obchodníka s cennými papiermi na Slovensku 31 subjektov alebo pobočiek zahraničných subjektov. Nároky, ktoré musí obchodník s cennými papiermi spĺňať na získanie povolenia od Národnej banky Slovenska sú vysoké. Čo musí firma preukázať Národnej banke Slovenska, aby dostala povolenie na výkon činnosti?

Prečítať si viac
Funkcia zlata v investičnom portfóliu

Fyzické zlato je špecifickým druhom investície. Neplynú z neho žiadne výnosy ako napríklad z dlhopisov v podobe kupónov, z akcií v podobe dividend alebo nehnuteľností vo forme nájomného. Viacerí odborníci preto upozorňujú, že zlato nie je investíciou v pravom zmysle slova. Akú funkciu plní zlato v investičnom portfóliu?

Prečítať si viac
Cenné papiere: Prečo by ste sa mali o ne zaujímať?

Cenné papiere u Slovákov ešte stále evokujú niečo vzdialené. Niečo, čo je len pre vyvolených, ale bežného človeka zaujímať nemusí. Vývoj na kapitálových trhoch však veľmi úzko súvisí s mnohými oblasťami života, ktoré sa priamo dotýkajú mnohých z nás. Napriek tomu o cenných papieroch toho väčšina Slovákov vie pomerne málo.

Prečítať si viac
Akcie verzus dlhopisy. Ktorý cenný papier je výhodnejší?

Každý začínajúci investor musí riešiť dilemu: Akcie alebo dlhopisy? Ide o dva základné inštrumenty, ktoré vo finančnom svete fungujú už stáročia. Dá sa ale jednoznačne povedať, ktorý z nich je výhodnejší alebo bezpečnejší?

Prečítať si viac
Obchodník s cennými papiermi (OCP) a jeho služby

Väčšina ľudí si pod pojmom obchodník s cennými papiermi predstaví človeka v obleku obchodujúceho napríklad na burze. V skutočnosti je to názov špecializovanej finančnej inštitúcie. Označuje sa skratkou OCP a táto skratka, alebo celé slovné spojenie „obchodník s cennými papiermi“ sa nachádza vždy aj v jej názve. Čo sa pod týmto názvom skrýva?

Prečítať si viac
Finanční agenti v sektore kapitálového trhu

Ťažisko činnosti finančných sprostredkovateľov sa dnes presúva najmä smerom k investíciám a zabezpečeniu na dôchodok. Ide o sofistikované produkty, ktoré si vyžadujú skúsenosti a znalosti. V sektore kapitálového trhu, do ktorého investovanie spadá, môžu agenti poskytovať klientom tri investičné služby.

Prečítať si viac

PROXENTA Week

Prihláste sa na odber noviniek raz týždenne do e-mailovej schránky

Produktová zóna

Po jednoduchej registrácii nájdete na podstránke klubu podrobné informácie o produktoch, produktové kalkulačky a dokumenty na striahnutie.

Chcem vedieť viac

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!